Waterbehandeling Algemeen

Enkele begrippen

Om uw zwemwater aantrekkelijk te houden, is een gezonde waterbalans is eerste vereiste. Daar komen we straks op terug. Eerst willen we u vertrouwd maken met
enkele begrippen. Ze komen u ongetwijfeld bekend voor. ‘Meten is weten’ geldt in het bijzonder voor gezond zwemwater. Om uw metingen uit te voeren gebruikt u
een testset.

Mg/l en parts pro million (p.p.m.)

In uw zwemwater bevinden zich stoffen als chloor en calcium. De concentratie van deze stoffen drukken we uit in Mg/l of p.p.m.: eenduizendste gram per liter.

pH waarde

Ook deze term klinkt u vast en zeker bekend in de oren. De pH waarde geeft aan of uw water zuur, neutraal of alkalisch (basisch) is. Bij een waarde van 7,0 is het
water neutraal.
Bij meer dan 7,0 pH is het water alkalisch, bij minder dan 7,0 zuur. De waarde mag schommelen tusen 6,8 en 7,8. De ideale waarde is 7,2. De pH waarde is van
belang voor de desinfectie van uw bad. Hoe lager deze waarde, des te beter de desinfectie. Ook bij kalkafzetting en algen is de pH waarde van belang.

Calciumhardheid en kalkevenwicht

De calciumhardheid geeft het kalkgehalte in uw water aan. Hoe hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw bad. En omgekeerd. De normale waarde ligt tussen de 100
en 250 p.p.m (5,5°- 14° dH = Duitse graden hardheid). Zacht water heeft een hardheid van 0 – 145 p.p.m. (0°- 8° dH), middelhard water 145 – 270 p.p.m. (8°- 15° dH)
en hard water 270 – 540 p.p.m. (15°- 30° dH). Hoeveel kalk mag er in uw water zitten? Hoe krijgt u helder water en voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkevenwicht is
de kalk in uw zwemwater voor 100 procent opgelost. Er is nu geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door vlokken is evenmin sprake. Bij dit evenwicht
worden de materialen van uw bad niet aangetast.

Alkaliteit

pH- waarde, desinfectie en alkaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. U krijgt namelijk alleen een goede desinfectie bij een stabiele pH- waarde.
Die stabiliteit wordt in grote mate bepaald door de alkaliteit. Deze dient te liggen tussen de 100 en 150 p.p.m.

Chloorwaarde

Hoeveel chloor mag uw bad hebben? Laten we eerst ingaan op de volgende drie begrippen: de totale, de vrije en de gebonden chloorwaarde. De totale chloorwaarde
geeft de hoeveelheid chloor van uw water weer, maar zegt niets over de werking ervan. Normale waarde: 0,5 – 2,5 p. p. m. De vrije chloorwaarde geeft aan hoeveel
actief chloor uw water bevat. Dit gehalte bepaalt de desinfectie.

Het ligt tussen de 0,5 – 2,5 p.p.m. (binnenbaden 1,0 p.p.m., buitenbaden 2,0 – 2,5 p.p.m.). Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft haar desinfecterende
werking gedaan en werkt zelfs de desinfectie tegen. Het ruikt sterk en kan ogen en slijmvliezen irriteren. Hoe lager de gebonden chloorwaarde, hoe beter.
Hanteer een maximumwaarde van 1,0 p.p.m. De gebonden chloorwaarde mag overigens nooit hoger liggen dan de vrije chloorwaarde.

Cyanuurzuur

Cyanuurzuur voorkomt dat uw chloor snel uitgast en daardoor niet meer desinfecteert. Het zit standaard in o.a. chloorgranulaat en chloortabletten.
De normale waarden zijn 20 – 35 p.p.m. Te veel cyanuurzuur betekent weer dat uw chloor niet kan desinfecteren.

Temperatuur

De temperatuur van uw zwemwater bepaalt voor een belangrijk deel de hoeveelheid desinfectiemiddelen. Hoe warmer het water, hoe meer algen en bacteriën. En hoe
meer huidvetten er loslaten. Cosmetica als bodylotion en gel komt eveneens in het water terecht. De temperatuur heeft gevolgen voor de ontsmetting, het kalkeven-
wicht, de verdamping en het uitgassen van het chloor. Voor een privézwembad ligt de ideale temperatuur tussen de 25 en 27° C.

Kalkbalanswaarde

Als de kalkbalanswaarde NIET in orde is kan dit problemen veroorzaken. Een tekort aan kalk zal het water agressief maken, anderzijds zal een teveel aan kalk
troebelheid en/ of kalkafzetting veroorzaken. Om eventuele problemen op te kunnen lossen dient de kalkbalanswaarde opgemaakt te worden. Dit kan door de
volgende parameters te meten: PH waarde, temperatuur, calciumhardheid en de alkaliteit.

Zo maakt u de waterbalans op

Hiervoor zult u enig meetwerk dienen te verrichten. Zoals de pH- waarde, de temperatuur, de calciumhardheid en de alkaliteit. Aan de hand van uw metingen kent u ze
een aantal punten toe (zie tabel). Die punten telt u bij elkaar op. Komt de uitkomst precies uit op 12,1? Dan is uw water in balans. Dit is meteen uw streefwaarde.
Zorg dat uw water dit getal zo dicht mogelijk benadert.

 

pH Temperatuur Alkaliteit (p.p.m.) Calciumhardheid
6,8 = 6,8 20o C = 0,50 50 = 1,70 50/ 2,7 = 1,3
6,9 = 6,9 22o C = 0,55 75 = 1,90 100/ 5,5 = 1,6
7,0 = 7,0 24o C = 0,60 100 = 2,00 150/ 8,1 = 1,8
7,1 = 7,1 26o C = 0,65 125 = 2,10 200/ 10,8 = 1,9
7,2 = 7,2 28o C = 0,70 150 = 2,20 250/ 13,5 = 2,00
7,3 = 7,3 30o C = 0,73 175 = 2,25 300/ 16,2 = 2,10
7,4 = 7,4 32o C = 0,76 200 = 2,30 350/ 18,9 = 2,15
7,5 = 7,5 34o C = 0,80
7,6 = 7,6 36o C = 0,82
38o C = 0,85

 

Shocktherapie bij intensief gebruik

Uw zwembadwater verdient aandacht. Juist na een druk weekend, intensief zwemmen, bij broeierig weer of na een onweersbui. Dan heeft het water tijd nodig om te
herstellen.
Hoe u dit herstel bespoedigt? Met een shockbehandeling. U voegt dan een extra dosis chloor aan uw water toe (chloorwaarde tot bijvoorbeeld 4 mg/ l).
Deze shocktherapie mist haar werking niet.

Voorbeeld meting

pH: 7,2
Temperatuur: 28o C
Alkaliteit: 150 p.p.m.
Calciumhardheid: 250 p.p.m.
U krijgt dan de volgende uitkomst: 7,2 + 0,7 + 2,2 + 2,0 = 12,0

Uitkomst

minder dan 12,1
exact 12,1
meer dan 12,1

betekent

agressief water
neutraal water
kalkafzetting

Desinfectiemiddelen afgestemd op uw zwemwater

Ongetwijfeld houdt u uw water in een uitstekende staat. U voorkomt hiermee extra maatregelen achteraf. Hoe u ook wilt desinfecteren, TopSun heeft hiervoor de juiste producten.