AFM Filtermedium (De vervanger voor Filterzand) DrydenAqua

AFM staat voor Actief Filter Materiaal. Een nieuw revolutionair filtermedium wat reeds voor grote successen heeft gezorgd in vele europese landen.
Grote firma’s zoals Ford Motors en Bayrol zijn reeds actief met AFM en ook diverse overheden van verschillende landen ondersteunen AFM vanwege
de grote voordelen en de geweldige resultaten die reeds zijn geboekt. AFM bestaat uit gerecycled glas wat tot 1000º Celcius wordt verhit.
Door de hitte springen de glaskorrels open (popcorneffect), hierdoor krijgt elk glasdeeltje een heel groot (filter) oppervlak.
AFM heeft daarnaast een bijzonder hoog negatief Zeta potentiaal (= verschil van  de lading tussen de korrels en de omgeving) waardoor het extreem
veel positief geladen ionen  kan absorberen. Hierdoor vangt het zeer fijne vuil- en vlokdeeltjes op, maar haalt het bijvoorbeeld ook positieve
ionen zoals ijzer en mangaan uit het water. AFM bestaat dus niet uit normale glaskorrels, maar uit glaskorrels welke thermisch verhit worden en
waarbij er een negatieve lading wordt toegevoegd.
Daardoor is het als filtermedium uiterst geschikt. AFM filtert alle vuildeeltjes to 5μ. (vergelijking: filterzand 45μ).

Een extra voordeel is dat AFM zelfreinigend is waardoor het een zeer lange levensduur heeft. Fabrikant Dryden Aqua belooft een vele langere levensduur
in vergelijking tot filterzand. De zelfreinigende eigenschap  wordt gerealiseerd door de zogeheten “geleidingszone” welke elke AMF korrel heeft.
De kern van de glaskorrel is negatief geladen, maar daarbuiten is een geleidingszone met positief geladen deeltjes. Deze zorgen ervoor dat bacteriën
geen grip hebben op de glasdelen waardoor de bacteriën geen biofilm kunnen opbouwen (dit in tegenstelling tot filterzand waar biofilmen altijd aanwezig
zijn). Omdat de bacteriën niet beschermd worden door een biofilm zijn ze heel eenvoudig met desinfectiemiddelen te vernietigen. Dit resulteert in een
bacteriegroei welke 1 miljoen keer minder is dan bij een met zand gevuld filter. Hierdoor is het chloorverbruik dus ook automatisch aanzienlijk minder
en ontstaan er dus ook minder ongewenste reacties.

Een ander voordeel van AFM is dat er veel korter teruggespoeld kan worden wat leidt tot een aanzienlijke waterbesparing. Het korter terugspoelen is
mogelijk omdat de AFM korrels weliswaar de vuildeeltjes aantrekken en vasthouden, maar niet absorberen. Tijdens het terugspoelen laten de vuildeeltjes
hierdoor weer snel los om te worden afgevoerd naar het riool. Bij filterzand is het veel lastiger om de vuildeeltjes los te krijgen van de zandkorrels.
Ondanks dit voordeel, geldt het advies om tóch minimaal 1 maal per week terug te spoelen. Bij openbare filters dienen de geldende WHVBZ/Vlarem spelregels
gerespecteerd te worden.

Door het gebruik van AFM zal de zwembadbezitter worden beloond met sensationeel helder en schoon zwemwater waarbij het gebruik van chemicaliën zal
worden verminderd. Vervang het filterzand door AFM en het effect zal eenieder versteld doen staan. Het vervangen van filterzand door AFM is eenvoudig.

Door de grote oppervlakte van de glaskorrels is ongeveer 10 á 15% minder AFM nodig in vergelijking tot filterzand.

APF

In elk zwembad ontstaan biofilmen. Biofilmen zijn verzamelingen van bacteriën (trichloraminen). Met AFM voorkomt u het vormen van biofilmen in het
filterbed van het filter (zie beschrijving AFM).
Tegen de wanden van het zwembad en in de leidingen nestelen zich echter nog steeds bacteriën, welke zelfs met chloor niet te verwijderen zijn omdat
de bacteriën zich inkapselen waardoor ze niet meer gevoelig zijn voor chloor. Vandaar dat zwembadwanden vaak slijmerig aanvoelen; dat zijn biofilmen!
Deze bacteriën kunnen verwijderd worden met APF. APF is een vlokmiddel en haalt alle fosfaten uit het water. Fosfaten zijn de voedingsstoffen voor
bacteriën. Water wat fosfaat vrij is, is op den duur ook bacterievrij. APF is een middel wat voornamelijk bestaat uit “Lanthan” met een 3-voudige
lading van positieve ionen. Hierdoor trekt het negatieve ionen aan zoals fosfaten. Hierdoor wordt de groei van bacteriën direct bestreden en zullen
bacteriën op den duur verdwijnen. APF kan via de skimmer worden toegevoegd, of met een doseerpompje. Door het toedienen van APF is het chloorgebruik
drastisch terug te brengen. Na ongeveer twee weken zullen de biofilmen op de wand en in de leidingen geheel zijn verdwenen. De nieuwe revolutie voor
kristalhelder en gezond zwemwater is een combinatie van 1) toepassen van AFM als filtermedium 2) APF gebruiken zodat ook de hele kleine bacterie-
deeltjes gefilterd kunnen worden en voor het verwijderen van biofilmen welke zich afzetten tegen wanden en in de leidingen.

De voordelen van AFM en APF samengevat op een rij:

• betere filtratie en daardoor zichtbaar helderder water
• minder lang terugspoelen en dus waterbesparing
• zelfreinigend
• geen biofilmen
• minder verbruik van chemicaliën
• milieu vriendelijk
• zeer lange levensduur

Voor nog meer informatie over AFM Filtermedium “Klik hier”

logo_drydenaqua

 

AFM 2

AFM 2

DrydenAqua

AFM 1

AFM 1

DrydenAqua

AFM 3

AFM 3

DrydenAqua